Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi | Tân Phúc Hưng

Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi

Sứ mệnh tầm nhìn giá trị cốt lõi

Sứ mệnh:

Tân Phúc Hưng luôn nỗ lực đem đến cho khách hàng những sản phẩm hiện đại và tiện nghi với chi phí tối ưu, chất lượng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống bằng các giải pháp sáng tạo nhất.

Tầm nhìn:

Giữ vững định hướng phát triển thành nhà thầu nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ điều hòa không khí và thông gió uy tín nhất – chất lượng hàng đầu tại Việt Nam.

Giá trị cốt lõi:

Chăm sóc khách hàng bằng sự tư vấn hiệu quả, ý tưởng thiết kế tối ưu, sản phẩm chính hãng, chất lượng thi công đảm bảo, dịch vụ hoàn thiện, tiện ích. Phát huy nguồn lực con người trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chú trọng từ khâu tuyển dụng, đào tạo, bố trí và đãi ngộ để đảm bảo sự phát triển bền vững.

Phương châm hoạt động:

  • Hoạt đông luôn trên cơ sở  tôn trọng , nhất quán, công bằng
  • Phát  huy tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, tích cực và khẩn trương
  • Phấn đấu tạo giá trị và niềm tin bền vững đến khách hàng.