Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp, nguyên tắc tồn tại:

  • Cầu thị, quyết đoán, dàm làm và chịu trách nhiệm
  • Chúng tôi hiểu rằng “ có một thứ mà bất cứ doanh nghiệp nào cũng thiếu, đó là khách hàng”. Chính vì lẽ đó, chúng tôi luôn nỗ lực tối đa trong phục vụ khách hàng, trở thành đối tác tin cậy của khách hàng.

” Tôn trọng – Học hỏi – Đoàn kết”

Văn hóa doanh nghiệp tại Tân Phúc Hưng

TÔN TRỌNG – Tôn trọng khách hàng và tôn trọng lẫn nhau.

HỌC HỎI – Không ngừng học hỏi từ khách hàng, đối tác và từ chính những đồng nghiệp để tránh tư duy và hành động theo lối mòn, luôn lắng nghe để thay đổi tích cực.

ĐOÀN KẾT – Tinh  thần đồng thuận, đồng  tâm hiệp lực cùng hành động vì một mục tiêu chung.

Tất cả các thành viên khi gia nhập ngôi nhà chung Tân Phúc Hưng đều trở thành một mắt xích quan trọng của nền văn hóa ấy. Và ở bất cứ vị trí nào, công việc nào, chúng tôi cũng luôn tự hào là người Tân Phúc Hưng.